הוראות הגעה

מכיוון צפון:
נסיעה על דרך עכו חיפה (כביש מספר 4) לכיוון דרום.
פנייה שמאלה בכניסה השנייה לא.ת. ביאליק לרחוב שדרות חן.
נסיעה לכיוון מזרח בשדרות חן כ-400 מטרים פנייה שנייה שמאלה לרחוב החרושת
נסיעה צפונה ברחוב החרושת כ-500 מטרים

מכיוון דרום:
סיעה על דרך עכו חיפה (כביש מספר 4) לכיוון צפון.
פנייה ימינה בכניסה הראשונה לא.ת. ביאליק לרחוב שדרות חן.
נסיעה לכיוון מזרח בשדרות חן כ-400 מטרים פנייה שנייה שמאלה לרחוב החרושת
נסיעה צפונה ברחוב החרושת כ-500 מטרים
Picture